Tellimus

  Paketi hind kokku

  Tuhastamine tseremooniaga

  Tuhastamise tseremoonia võib varieeruda vastavalt kultuurilistele ja usulistele tavadele ning individuaalsetele eelistustele. Allpool on mõned üldised elemendid, mida võidakse tuhastamise tseremoonial kaaluda:

  1. Hüvastijätt ja austusavaldused: Enne tuhastamist võidakse korraldada tseremoonia, kus lähedased saavad hüvasti jätta ja näidata austust surnukeha suhtes. See võib hõlmata viimast nägemist, käte surumist, musitamist või muud lähedast kontakti.
  2. Usulised ja vaimulikud elemendid: Kui surnukeha oli seotud mõne kindla usu või usuga, võib tseremoonial osaleda vaimulik isik, et pidada mälestuspalvust, öelda viimaseid palveid või teha rituaale vastavalt usulisele traditsioonile.
  3. Kõned ja mälestused: Lähedased võivad jagada kõnesid või mälestusi lahkunust. See võib olla aeg, mil jagatakse positiivseid mälestusi, nalju või emotsionaalseid hetki, et austada ja meeles pidada lahkunut.
  4. Muusika ja laulud: Tseremoonial võib olla muusikaline pool, kus esitatakse laule või muusikat, mis on seotud lahkunu eluga või väljendab lähedaste tundeid. Mõnikord võib olla ka võimalus mängida lahkunu lemmikmuusikat.

  Tuhastamise tseremoonia korraldamisel on oluline järgida lahkunu soove, kui need on teada, ning arvestada kultuuriliste ja usuliste tavade ning lähedaste eelistustega. Tseremoonia on võimalus austada lahkunut ja aidata lähedastel leinaga toime tulla.

  Pakettide valik

  1. Teenused

  10€
  85€
  20€
  15€
  15€
  20€
  20€
  10€
  20€
  25€
  30€
  70€
  50€
  60€
  70€
  50€
  15€
  350€
  450€
  70€
  80€
  10€
  590€

  2. Kirstu / urni / lillede valik

  Urn_triipudega_85
  Urn triipudega
  85€

  3. Kõneleja / muusiku / hauaplaadi valik

  125€
  100€